technicien mécanicien

mechanikos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, dažniausiai mechanikos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio užduotis, susijusias su mechaninių įrenginių ir įtaisų kūrimu, projektavimu, konstravimu, gamyba, įrengimu, veikimu, technine priežiūra ir remontu. Jis parengia ir atlieka eksperimentus, bandymus, matavimus, skaičiavimus, suderina matavimo priemones, užrašo jų rodmenis ir kitokiais būdais prisideda prie staklių, variklių, transporto priemonių, šildymo, vėdinimo ir šaldymo įrenginių, atominės energetikos ir kitokių mechaninių įrenginių, įtaisų tiriamųjų ir plėtros darbų atlikimo. Jis parengia išsamius gamybai ir montavimo darbams reikalingų medžiagų ir darbo jėgos įverčius, darbų programas. Duoda techninius nurodymus darbininkams, kurie gamina, montuoja, taiso ir prižiūri mechaninius įrenginius. Patikrina ir išbando tuos įrenginius, siekdamas įsitikinti, ar jie atitinka techniniuose aprašuose ir standartuose nurodytus saugos reikalavimus. Kontroliuoja ir reguliuoja jau įrengtų mechaninių įrenginių veikimą, taiko teorines ir praktines savo žinias iškylančioms problemoms aptikti ir išspręsti. atitikmenys: angl. mechanical engineering technician; mechanical technician pranc. technicien en génie mécanique, m; technicien mécanicien, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Look at other dictionaries:

  • technicien mécanicien — mechanikos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris dalyvauja įvairiuose ūkinės veiklos sektoriuose naudojamų mašinų arba aparatų projektavimo, gamybos, eksploatavimo ir tobulinimo darbuose. atitikmenys: angl. mechanical …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • technicien mécanicien — mašinų gamybos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, dažniausiai mašinų gamybos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio užduotis, susijusias su mechaninių įrenginių ar aparatų… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • technicien mécanicien spécialiste des moteurs — variklių technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, dažniausiai mechanikos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio užduotis, susijusias su garo mašinų, vidaus degimo variklių ir kitokių… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • technicien en génie mécanique — mechanikos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris dalyvauja įvairiuose ūkinės veiklos sektoriuose naudojamų mašinų arba aparatų projektavimo, gamybos, eksploatavimo ir tobulinimo darbuose. atitikmenys: angl. mechanical …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • technicien en génie mécanique — mechanikos technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris, dažniausiai mechanikos inžinieriaus vadovaujamas ir prižiūrimas, atlieka techninio pobūdžio užduotis, susijusias su mechaninių įrenginių ir įtaisų kūrimu, projektavimu …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • Mecanicien automobile — Mécanicien automobile Mécanicien automobile Un mécanicien automobile Professions voisines mécanicien d aéronefs …   Wikipédia en Français

  • Mécanicien auto — Mécanicien automobile Mécanicien automobile Un mécanicien automobile Professions voisines mécanicien d aéronefs …   Wikipédia en Français

  • Mécanicien automobile — Un mécanicien automobile Appellation(s) mécanique d auto Secteur(s) d activité garge automobile Niveau …   Wikipédia en Français

  • Mécanicien d'aéronefs — Un mécanicien d aéronefs de chez Siemens Appellation(s) …   Wikipédia en Français

  • Mecanicien de course — Mécanicien de course Ravitaillement de Fernando Alonso sur Renault lors du Grand Prix de Chine 2008. Pour gagner une course automobile, deux acteurs de terrain sont indispensables : le pilote et le mécanicien …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.